Straż rybacka

Jeżeli zależy Ci na czystości i urodzaju naszych wód a widzisz pewne nieprawidłowości np. nielegalny połów ryb, spust nieczystości itp.
Zadzwoń do nas, a na pewno nie pozostaniemy obojętni.
Państwowa Straż Rybacka w Krakowie
ul. Basztowa 22
tel. (012) 392 13 18
Komendant wojewódzki PSR
tel. (012)392 13 20
Państwowa Straż Rybacka, stanica w Nowym Targu
tel. patrolowy - 605 820 018
Społeczna Straż Rybacka przy kole nr 17
P.O. Komendant Mariusz Ciesielski
Tel. 508256370
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Plac Szczepański 5
Tel. (012) 422 48 95
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Nowym Targu
Ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1 A
Tel. (018) 264 63 05

Praca Społecznej Straży Rybackiej przy kole "Podhale"

Praca Społecznej Straży Rybackiej dla wielu niezorientowanych wędkarzy może wydawać się kontrowersyjna. Uważa się, że do ich obowiązków należy tylko kontrola rejestrów połowu ryb oraz udzielanie pouczeń. Dlatego wraz z Komendantem Straży przy kole nr 17 PZW Panem Janem Wielkiewiczem postanowiliśmy przybliżyć Państwu pracę Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej. Kontrole tak nie lubiane przez wędkarzy mają na celu złapanie kłusowników oraz nieuczciwych wędkarzy, którzy niszczą pogłowie ryb.
W 2009r. Strażnicy naszego koła wraz ze wsparciem PSR oraz Policji brali udział w 106 kontrolach. Podczas nich zostały ujawnione 82 wykroczenia, podczas których odnotowano poważne naruszenie prawa. Kontrole ujawniły nieprawidłowości w działaniu przepławek na Małych Elektrowniach Wodnych (doprowadzały do uwięzienia ryb). Przy pomocy agregatu odławiano ryby, które podczas migracji zostały uwięzione a następnie przenoszono je w bezpieczne miejsca umożliwiając im dalszą wędrówkę. Nasi Strażnicy dwukrotnie ujawnili sieci na Zalewie Czorsztyńskim.
426 osób dostało upomnienia. Pouczenia dotyczyły głównie braku lub błędnego prowadzenie rejestru połowu ryb (przez wielu tak znienawidzonego), w którym zawarte są niezbędne informacje dla administratora wody. Jak łatwo się domyślić są to informacje o presji wędkarskiej na dany odcinek rzeki, potoków i Zalewu Czorsztyńskiego oraz wielkości odławianych ryb i ich rodzaju. Dane te są niezbędne do tego by właściwie przeprowadzić zarybienie wody, byśmy mogli cieszyć się z złowienia kolejnej ryby.

Jednak nie tylko takie obowiązki wypełniali nasi Strażnicy. Wraz z młodzieżą naszego koła brali udział w sprzątaniu rzeki Dunajec na odcinku od Św. Kingi do mostu w Krościenku n/d Dunajcem. Brali również udział w ochronie tarlisk szczupaka, lipienia oraz głowacicy.

W m-cu lipcu, po intensywnych ulewach na Podhalu, w czasie gdy potok Czarny Dunajec wylał z koryta, strażnicy na odcinku od mostu kolejowego w Nowym Targu do ujścia potoku Kowańczanka w Nowym Targu zbierali ryby uwięzione w zagłębieniach wzdłuż linii brzegowej Dunajca. Uratowano takie gatunki ryb jak: pstrąg, lipień, głowacz, brzana karpacka, kleń oraz śliz. Mimo natychmiastowej reakcji strażników, wiele sztuk narybku zginęło w przybrzeżnych tarwach.

W ostatnim okresie, tj. w m-cu listopadzie przez strażników został zarybiony Dunajec na odcinku Waksmund-Harklowa. Zostało wpuszczone 25 tys. narybku świnki, 50 tys. szt. narybku klenia oraz, jedna z najcenniejszych ryb w naszych wodach, 5 tys. szt. narybku pstrąga potokowego. Podobna ilość narybku zasiliła rzekę Białka Tatrzańska.