Stawy koła

Nasze Koło wraz z Kołem 27 z Czarnego Dunajca jest dzierżawcą stawów w miejscowości Pieniążkowice. W roku 2015 uchwałą Zarządu Koła wprowadzone została opłata za wędkowanie na tych stawach w wysokości 20 złotych dla członków naszego Koła i 50 złotych dla pozostałych chętnych. Opłaty te pozwolą na przeprowadzenie prac ziemnych nad stawami oraz zwiększenie ilości zarybień.

Stawy te położone są w niewielkiej odległości od drogi między miejscowościami Czarny Dunajec a Pieniążkowce (możliwości dojazdu z dwóch stron, patrz mapka).

To niewielkie urokliwe po-żwirowe wyrobisko niegdyś składające się z trzech stawów połączonych kanałami. Bujna roślinność przybrzeżna, otaczająca stawy i borowinowa woda sprawiają, że wędkarze stają się mało widoczni dla żerującej ryby. Mnogość gatunków ryb i coroczne zarybienie sprawiają, że zawody organizowane w tych miejscach są atrakcyjne i gwarantują złowioną rybę. Szczególnie atrakcyjne są zawody rodzinne z okazji Dnia Dziecka, podczas których całe rodziny pochłonięte są rywalizacją swoich pociech.

REGULAMIN PZW KOŁA PODHALE NR 17

Stawy Pieniążkowice

  1. Gospodarzem jak również Nadzorcą Łowiska jest koło PZW „ nr 27 w Czarnym Dunajcu ” oraz koło nr. 17 Podhale Nowy Targ.

  2. Warunkiem wydania zezwolenia rocznego jest: posiadanie karty wędkarskiej oraz aktualnych składek członkowskich PZW jak również składki okręgowej PZW (o/Nowy Sącz)/ z powyższego są zwolnione osoby wymienione przez uchwałę …………………………………………………

  3. Gospodarz lub nadzorca stawów zastrzega sobie prawo zamknięcia łowiska lub jego części na czas organizacji zawodów, po zarybieniach, lub w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych (powódź i susza, itp.). Równocześnie dopuszcza się możliwość zmian w regulaminie łowiska w zależności od potrzeb.

  4. Na stawie obowiązuje:

  1. stosowanie przynęt sztucznych i roślinnych. Spinning dozwolony.

  2. zakaz połowu na „żywą i martwą rybkę lub ich części ”

  3. połów dozwolony jest na dwie wędki –lub - spinning

  4. obowiązkowe posiadanie podbieraka oraz przyrządu do odhaczania ryb

  5. złowione ryby mogą być przechowywane tylko w siatce zanurzonej w wodzie

  1. Na stawie zabrania się:

  1. zbrojenia żywej oraz martwej rybki i ich części.

  2. kąpieli, brodzenia, oraz używania środków pływających do połowu ryb.

  3. wjazdu na półkę pojazdami silnikowymi. Parkowanie pojazdów wyłącznie na terenie parkingu .

  4. wycinania drzew, krzaków, trzcin, tataraku wokół stawów.

  5. patroszenia ryb na terenie łowiska.

  6. nęcenia powyżej 1 kg.

  7. zabrania się połowu z prawego brzegu od strony wjazdu ( pomiędzy tabliczkami ).

  1. Wędkarz jest zobowiązany do utrzymania zajmowanego stanowiska w czystości, w promieniu 5M (RAPR &2 pkt. 6)

  2. Wymiary ochronne i limity dobowe, miesięczne:

  Niedozwolone jest zabieranie ryb,

  1. Karp – do 35cm i od 60cm

  2 szt./dziennie -- 6szt./m-c

  1. Amur – do 50 i od 75cm

  1szt./dziennie -- 2 szt./m-c

  1. Szczupak – do 50cm i od 80cm

  1szt./dziennie -- 2szt/m-c

  1. Sandacz –do 50cm i od 70cm

  1szt./dziennie – 2szt/m-c

  1. Pstrąg tęczowy – do 30 i od 50cm

  2szt./dziennie – 6szt/m-c

  1. Węgorz do 60cm i od 80cm

  1 szt./dziennie -- 3szt./m-c

  1. Leszcz – do 25 cm – 3szt./dziennie—8szt./m-c

  2. Lin – do 25 i od 50cm – 1 szt./dziennie, 3szt/ m-c

  3. Kleń – do 25 cm - 3 sztuki dziennie – 8 szt./m-c

  4. * Karaś do 2 kg./dziennie – 6 kg./ m-c

  5. * Płoć, Ukleja do 2 kg./dziennie – 6 kg./ m-c

  6. * Okoń do 2 kg./dziennie – 6 kg./ m-c

  * Z tym iż Płoć, Ukleja, Okoń, Karaś, liczone są Łącznie

  1. Na łowisku obowiązują wymiary i okresy ochronne dla pozostałych gatunków ryb zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb

  2. Ryby przeznaczone do zabrania należy natychmiast wpisać do rejestru połowu.

  Ryby przetrzymywane w siatce nie mogą przekraczać dziennego limitu połowu. Do rejestru połowów należy wpisywać długość ryb przeznaczonych do zabrania w cm.

  1. Wędkujący jest zobowiązany do poddania się kontroli uprawnionym organom. Uprawnionymi do kontroli są również osoby posiadające opłatę upoważniającą do połowu lub osoby którym w legitymacji członkowskiej została umieszczona (przybita) pieczątka upoważniająca do połowu oraz kontroli.

  2. Uzyskanie pozwolenia jest równoznaczne z akceptacją obowiązującego na Łowisku Regulaminu. Nie stosowanie się do postanowień powoduje natychmiastowe zatrzymanie Zezwolenia na łowienie. Cofnięcie uprawnień następuje bez odszkodowania do końca roku kalendarzowego oraz rodzi odpowiedzialność wynikającą z Ustawy o Rybactwie Śródlądowym. Dodatkowo Gospodarz Łowiska zastrzega sobie prawo odmowy wydania zezwolenia członkom PZW, którzy byli karani dyscyplinarnie.