Uchwały

-------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Koła PZW nr 17 „Podhale” w Nowym Targu

na posiedzeniu w dniu 16.12.2017 r.

podjął jednogłośnie następującą uchwałę:

 UCHWAŁA NR 10 / 2017

Fundusz Koła na rok 2018 - 27 zł oraz Ubezpieczenie 3 zł.

-------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Koła PZW nr 17 „Podhale” w Nowym Targu

na posiedzeniu w dniu 16.12.2017 r.

podjął jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 9 / 2017

Opłata za stawy w Pieniążkowicach 30 zł dla członków Koła 17 Nowy Targ i 50 zł dla członków innych kół.

 

-------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Koła PZW nr 17 „Podhale” w Nowym Targu

na posiedzeniu w dniu 16.12.2017 r.

podjął przy 6 głosach "za" i 1 wstrzymującym następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 8 / 2017

Przyznać Skarbnikowi Koła koledze Markowi Półtorakowi

dietę w wysokości 5%.

-------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Koła PZW nr 17 „Podhale” w Nowym Targu

na posiedzeniu w dniu 13.11.2017 r.

podjął przy jednym głosie "przeciw" następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 7 / 2017

Zakup komputera do kwoty 1500 zł i monitora do 500 zł.

-------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Koła PZW nr 17 „Podhale” w Nowym Targu

na posiedzeniu w dniu 11.09.2017 r.

podjął jednogłośnie następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 6/2017

Zredagować i przyjąć „Regulamin Stawów w Piniażkowicach”:

zgodny z obowiązującymi przepisami.

-------------------------------------------------------------------------------
Zarząd Koła PZW nr 17 „Podhale” w Nowym Targu

na posiedzeniu w dniu 6.03.2017 r.

podjął przy 1 głosie wstrzymującym następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 5/2017

 Dopłata z Koła na jednego zawodnika startującego w zawodach Gand Prix Polski w sezonie 2017 wyniesie 1000,- zł.
 
-------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Koła PZW nr 17 „Podhale” w Nowym Targu

na posiedzeniu w dniu 30.01.2017 r.

podjął przy 1 głosie wstrzymującym następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 4/2017

 Na Rzecznika Dyscyplinarnego Koła PZW nr 17 „Podhale” Nowy Targ

został powołany kolega Ireneusz Białoń.

-------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Koła PZW nr 17 „Podhale” w Nowym Targu

na posiedzeniu w dniu 30.01.2017 r.

podjął jednogłośnie następującą uchwałę:

 UCHWAŁA NR 3 / 2017

 Skarbnik Koła na koniec okresu rozliczeniowego nie może mieć

w kasie Koła więcej niż 1000,-złotych.

-------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Koła PZW nr 17 „Podhale” w Nowym Targu

na posiedzeniu w dniu 30.01.2017 r.

podjął jednogłośnie następującą uchwałę:

 UCHWAŁA NR 2/2017

Przyznać Skarbnikowi Koła koledze Markowi Półtorakowi

dietę w wysokości 5%.

-------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Koła PZW nr 17 „Podhale” w Nowym Targu

na posiedzeniu w dniu 30.01.2017 r.

podjął przy 1 głosie wstrzymującym następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 1/2017

Funkcje wybranego Zarządu Koła:

1. Zygmunt Sroka – Prezes.

2. Paweł Ceglarz – Sekretarz.

3. Mariusz Ciesielski – Wiceprezes d/s Sportu.

4. Janusz Sopiarz – Wiceprezes d/s Ochrony Wód.

5. Marek Półtorak – Skarbnik.

6. Jan Potoplak – Członek.

7. Bogdan Bałczyrak – Członek.

8. Ireneusz Białoń – Członek.

9. Roman Chorąży - Członek

-------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Koła PZW nr 17 „Podhale” w Nowym Targu

na posiedzeniu w dniu 16.01.2017 r.

podjął jednogłośnie następującą uchwałę:

 UCHWAŁA NR 0/2017

 Ufundować koledze Norbertowi Dzielskiemu

Nagrodę rzeczową o wartości do 200,-zł.